Menu Groups Chablis Premier & Grand Cru


2017 ‚Vau Ligneau‘ 1er Cru – Allain Geoffroy

2014 ‚Montée de Tonnère‘ 1er Cru – Domaine Gerard Duplessis

2012 ‚Grenouilles‘ Grand Cru – Louis Michel

2012 ‚Vaucoupin‘ 1er Cru – Château de Béru